Jak wybudować myjnię bezdotykową?

Liczba osób posiadających własne samochody zwiększa się. Prawie każda rodzina dysponuje co najmniej jednym autem. Aby samochód mógł posłużyć przez długie lata, warto o niego dbać pod każdym względem. Wraz ze wzrostem ilości samochodów może wzrosnąć liczba klientów automyjni.  W związku z tym poszukując pomysłu na własny dochodowy biznes warto rozważyć otwarcie myjni bezdotykowej. Przedtem należy jednak zapoznać się z procedurą i kosztami jej budowy.

Od czego zależą koszty budowy myjni bezdotykowej?

Inwestycję w budowę myjni bezdotykowej można podzielić na dwa rodzaje kosztów:

  • zakup lub dzierżawa działki oraz  infrastruktura i pozwolenia;
  • zakup technologii i wyposażenia dodatkowego myjni.

Koszt dzierżawy lub kupna gruntu zależy od jego wielkości i położenia, dostępu do drogi publicznej, a także od cen gruntu w danym regionie. Jeśli chodzi o lokalizację, to warto zdecydować się na działkę w pobliżu uczęszczanej drogi, centrum handlowego lub osiedli mieszkaniowych. Wybór technologii mycia pojazdów przed zakupem gruntu może być dobrym pomysłem.

budowa myjni bezdotykowej

Procedura budowy myjni bezdotykowej

Po wyborze lokalizacji i technologii myjni należy uzyskać koncesję na budowę myjni bezdotykowej. Należy założyć działalność gospodarczą, w przypadku jej braku, i skontaktować się z wybranym producentem myjni samochodowych w celu przygotowania projektu inwestycji. Projekt jest niezbędny przy składaniu dokumentacji budowlanej. Należy również udać się do urzędu gminy, aby uzyskać wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranej działki. W urzędzie gminy trzeba również złożyć w wydziale ochrony środowiska wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Ponadto należy zdobyć pozwolenie wodnoprawne, zezwolenia na wytwarzanie odpadów i odbiór myjni przez straż pożarną.